HOTĂRÂRE Nr. 1387
din 10-12-2007

cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală   https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136680&lang=ro

HOTĂRÂRE Nr. 837
din 06-07-2016

pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile
medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medical   

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122817&lang=ro

   
Copyright © 2024 IMSP Spitalul Raional Fălești. Toate drepturile rezervate.
© IMSP "Spitalul Raional Fălești", str. Ștefan cel Mare 36 r-nul Fălești